Tervetuloa Kielitohtorin vastaanotolle

Kielitohtori.fi:ssä voit saada Kielitohtorilta neuvoja suomen kieltä koskevissa kielenhuoltoasioissa. Lähetä oma kysymyksesi tai lue muiden saamia vastauksia.

Tutustu myös Kielitohtorin vinkkiosioon.

Tuoreimmat vastaukset

Kielitohtorin vastauksia
 • Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys

  Oikeinkirjoituksen kannalta suositeltava kirjoitustapa on Gaius-ravintolat.

  Nimen voi todennäköisesti rekisteröidä myös oikeinkirjoitusohjeiden vastaisessa asussa (kuten ”Gaius Ravintolat”), mutta se ei ole suositeltavaa. Suomen kielen lautakunta on antanut suosituksensa yritysnimien kirjoitusasusta vuonna 2000. Sen voi lukea täältä.

 • Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys

  Kun- ja kuin-sanoista on olemassa kattavat ohjeet Kielitoimiston ohjepankissa, ja suosittelenkin tutustumaan niihin. Tässä kuitenkin lyhyesti näiden sanojen käytöstä.

  Tärkeintä on muistaa se, että silloin kun ilmaus liittyy aikaan, käytetään kun-sanaa. Jos taas ilmaukseen liittyy vertailemista, käytetään kuin-sanaa.

  Esimerkiksi seuraavissa ilmauksissa käytetään kun-sanaa:
  aina kun
  heti kun
  joka kerran kun
  sen jälkeen kun
  siihen/siitä asti kun
  siihen aikaan kun
  silloin kun
  sillä aikaa kun
  sitten kun.

  Näissä on siis kyse ajasta.

  Seuraavissa taas käytetään kuin-sanaa:
  aivan kuin
  ikään kuin
  niin kuin
  niin (hyvä, paljon, …) kuin
  samoin (sama, samanlainen, samanarvoinen, …) kuin
  eri x kuin, erilainen kuin
  siinä määrin kuin
  ennen kuin.

  Näissä on kyse vertailusta.

  Kuin-sanaa käytetään tietysti myös varsinaisten vertailumuotojen kanssa: parempi kuin, nopeampi kuin, kauemmin kuin.

  Joidenkin ilmausten kanssa voi käyttää joko kun- tai kuin-sanaa sen mukaan, onko kyse ajasta vai vertailusta. Tällaisia ilmauksia ovat samaan aikaan, samalla, sen aikaa, sitä mukaa ja sikäli.

  Esimerkki edellä mainitusta tehtävänjaosta:

  Älä paista kinkkua sähköuunissa samaan aikaan, kun saunan sähkökiuas on päällä. (Kun, koska kyse on ajankohdasta.)

  Pekka tuli kotiin samaan aikaan kuin minä lähdin töihin. (Kuin, koska halutaan painottaa vertailevaa näkökulmaa.)

  Lisää selventäviä esimerkkejä on alkuun linkitetyssä Kielitoimiston ohjeessa.

 • Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys

  Molemmat ovat oikeita muotoja, mutta sanat tarkoittavat eri asioita. Sekä tai että vai ilmaisevat vaihtoehtoisuutta, mutta niitä käytetään erityyppisissä ilmauksissa.

  Sana vai esiintyy kysymyksissä. Kun kysytään käyttäen vai-sanaa, odotetaan selkeää joko–tai-vastausta siihen, kumpi vai-sanalla erotetuista vaihtoehdoista valitaan.

  Pääsetkö tulemaan maanantaina vai tiistaina? (Kumpana päivänä pääset tulemaan?)

  Tai on tavallisin väitelauseissa, mutta sitä käytetään myös kysymyksissä. Se ilmaisee vaihtoehtoista mahdollisuutta: ’jompikumpi’ tai ’yhdentekevää kumpi tai mikä’.

  Syön iltapäivän välipalana aina rahkaa tai jogurttia. (Jompaakumpaa, ei merkitystä kumpaa.)

  Kun kysytään käyttäen tai-sanaa, odotetaan vastausta lähinnä siihen, toteutuuko verbin ilmaisema toiminta.

  Pääsetkö tulemaan maanantaina tai tiistaina? (Pääsetkö tulemaan jompanakumpana päivänä, ei merkitystä kumpana?)

  Tai- ja vai-sanojen käytöstä on ohjeartikkeli Kielitoimiston ohjepankissa. Sieltä voi lukea tarkemmin sanojen eroista ja niiden käyttötavoista.

 • Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys

  Suurin olisi tähän yhteyteen se perinteisempi, monen mielestä luontevampi, joidenkin mielestä varmaankin ainoa oikea vaihtoehto. Nykyään iso on kuitenkin monin paikoin vallannut alaa suurelta jopa siinä määrin, että voidaan puhua muoti-ilmiöstä.

  Niin kuin kaikki trendit myös kielen muoti-ilmaukset voivat ihastuttaa tai vihastuttaa. Se, kumpi tässä kannattaa valita, riippuu siitä, kenelle kirjoitetaan ja millaista reaktiota toivotaan. Valinnassa kannattaa huomioida myös se, että isoin on tässä sävyltään aavistuksen arkisempi.

  Adjektiivit iso ja suuri ovat synonyymeja eli samaa tarkoittavia sanoja, mutta niiden merkitykset eivät kuitenkaan ole yksi yhteen. Yleisesti ottaen sana suuri sopii useimmiten sekä abstrakteihin että konkreettisiin käyttöyhteyksiin, kun taas iso sopii paremmin lähinnä kirjaimellisiin, konkreettisiin yhteyksiin (vrt. suuri mies ja iso mies).

  Ison ja suuren yhtäläisyyksistä ja eroista sekä käyttötavan muuttumisesta voi lukea lisää Kielikellon artikkelista Suurella sydämellä – tai isolla. Tässä vuonna 2010 kirjoitetussa artikkelissa sanotaan muun muassa näin:

  Mitään varsinaista sääntöä ison ja suuren käytöstä ei ole, vaan sanojen työnjako on perustunut puhujien kielitajuun. Kielelliset käytänteet eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja, ja erilaiset muutokset ovat aina mahdollisia.

  Kun sanaa tai sanontaa käytetään jollakin tapaa normista poiketen, saattaa osa lukijoista harmistua, mutta monet myös varmasti ihastuvat. Uudessa ilmauksessa on tuoreutta ja raikasta ilmaisuvoimaa.

 • Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys

  Erikseen: itse maksava.

  Tämäntyyppisten sanojen oikeinkirjoituksesta voi lukea lisää Kielitoimiston ohjeesta Yhdyssana vai ei: poissa oleva vai poissaoleva?