Täällä Pohjantähden alla alkaa lauseella "Alussa olivat suo, kuokka ja Jussi". Olen joskus kuullut, että tuossa pitäisi kieliopillisesti käyttää yksikköä, eli "Alussa oli suo, kuokka ja Jussi". Lauseessa kun ei ole subjektia vaan luettelo siitä, mitä alussa on ollut. Kumpi muoto on kieliopillisesti oikein?

Lähettäjä: 
Risto

Tämä on tulkintakysymys. Asiaa on sivuttu Kotimaisten kielten keskuksen artikkelissa Kanadassa syntyi kuutoset. Seuraavassa artikkelin kirjoittaneen Maija Länsimäen näkemys:

Entä sitten Täällä Pohjantähden alla ‑teoksen ensimmäinen lause ”Alussa olivat suo, kuokka ja Jussi” (vrt. Raamatun ”Alussa oli Sana”)? Onko se eksistentiaalilause, ja pitäisikö predikaatin siten olla yksikkömuotoinen oli? Näin on joskus esitetty.

Raja normaalilauseen ja olemassaololauseen välillä ei kaikissa tapauksissa ole selvä. Tuossa romaanin aloituksessa on eksistentiaalilauseen piirteitä, mutta ilmaiseeko subjekti suo, kuokka ja Jussi jakamatonta kokonaisuutta? Näin voi tulkita: Pohjantähden maailmassa on kyse klassisesta kolmiyhteydestä. Siinä tapauksessa olisi luontevaa sanoa: ”Alussa oli suo, kuokka ja Jussi.”