Eräässä tekstissä kerrottiin, että "vuoden 2015 lopulla on käynnistynyt nimiarkiston digitalisointi ja georeferointi." Eikö käynnistyä ole turhaakin turhempi muotiverbi? Mikään ei enää ala, vaan niin koulu, kurssi, harrastus, toiminta kuin pelikin käynnistyvät sanomalehdissä päivittäin. Eikö vain moottori käynnisty?

Lähettäjä: 
Jaana

Sanakirjan mukaan käynnistää-verbiä voi käyttää muissakin yhteyksissä kuin vain koneen käynnistämisestä puhuttaessa. On kuitenkin totta, että käynnistää-verbin voisi tässä helposti korvata aloittaa- tai alkaa-verbillä.

Verbi käynnistää on esitelty muoti-ilmauksena vuonna 1981 ilmestyneen Kielikello-lehden artikkelissa Suosiako vai kaihtaa muotisanoja? Muita artikkelissa käsiteltyjä ilmauksia ovat pääsääntöisesti, kohde, tapahtuma, kattaa, pitäytyä, rajata, tänä päivänä, voimakas.

Tekstissä mainitut periaatteet pätevät vielä nykyäänkin: ylikäytettyjen ilmausten merkitys saattaa jatkuvassa käytössä hämärtyä, ne voivat köyhdyttää kieltä syrjäyttäessään vivahteikkaampia sanoja, ja samojen ilmausten jatkuva hokeminen ärsyttää lukijoita.

Yksittäisiä muoti-ilmauksia arvioitaessa täytyy kuitenkin huomioida myös ajallinen näkökulma. Kuten artikkelissakin myönnetään, joskus muotisanoina pidetyt ilmaukset juurtuvat kielenkäyttöön ja niistä tulee neutraaleja.

Tämä havainnollistuu esimerkiksi seuraavassa artikkelin kohdassa: ”Vaikuttaa helposti keikaroinnilta, jos ilmaisussa suositaan sentapaisia kansainvälisiä muotisanontoja kuin dead line, infrastruktuuri ja know how.” 36 vuotta myöhemmin voinemme todeta, että etenkin deadline (myös muodossa dedis) ja infrastruktuuri ovat kielessämme edelleen eivätkä ne oikeissa yhteyksissään tunnu erityisen keikarimaisilta.

Toisaalta joidenkin ilmausten ongelmallisuus on pintaa syvemmällä, siinä millaisissa rakenteissa ne yleensä esiintyvät. Tällaisia ovat esimerkiksi artikkelissa mainitut tapahtuma ja taso. Mielestäni niiden käsittely muotisanoina onkin hieman harhaanjohtavaa, koska ongelmana on enemmänkin niiden tarpeeton abstraktius.

Pitkän pohdinnan päätteeksi annan vielä vinkin: Kielitoimisto kerää nykyään ihmisten havaintoja kielenkäytöstä ja sen muutoksista. Itseä kummaksuttavista kielen ilmiöistä voi siis nyt raportoida juuri sille taholle, joka laatii kielenhuollon suositukset. Kannattaakin olla aktiivinen!

Kielihavainnoista voi ilmoittaa täällä: Osallistu yleiskielen seurantatalkoisiin
Lisätietoa: Yleiskielen seuranta