Hämeenlinnassa on Birger Jaarlin katu, kaikki siis kirjoitetaan erikseen. Kun perustamme uuden yhtiön ja nimeksi tulee As Oy Hämeenlinnan Jaarlin Helmi, kirjoitetaanko Jaarlin Helmi yhteen vai erikseen, onko joku oikea tapa vai voimmeko itse sen päättää?

Lähettäjä: 
Anonyymi kysyjä

Katujen ja muiden ns. kaavanimien kirjoittamiseen on sovittu sääntö, jonka mukaan sanaliitoksi (kaikki sanat erilleen) kirjoitetaan nimet, joiden osina on tavallisimmin etunimi, sukunimi ja paikkaa ilmaiseva perusosa. Birger Jaarlin katu kuuluu tällaisiin tapauksiin.

Asunto-osakeyhtiön nimi ei kuitenkaan ole kaavanimi, joten edellä mainittua sääntöä ei sovelleta siihen. Yritysnimien ja niitä vastaavien nimien kieliasun valintahan on viime kädessä nimeäjän, mutta vakiintuneiden oikeinkirjoitusohjeiden noudattaminen on kuitenkin suotavaa myös niissä. Kyseisessä tapauksessa tohtori suosittelee kirjoittamaan genetiivimääritteen (Jaarlin) yhteen pääsanana toimivan yleisnimen (helmi) kanssa. Myöskään helmi-sanan kirjoittaminen isolla alkukirjaimella ei ole tarpeellista. Suositeltu muoto on siis Jaarlinhelmi.

Sivumennen mainittakoon myös, että oikeinkirjoitusohjeiden mukaan asunto-osakeyhtiö lyhennetään oikeaoppisesti joko as.oy tai as.oy. (pisteettömänä tai pisteellisenä). Kokonaisuudessaan yleisohjeiden mukainen muoto olisi siis As.oy Hämeenlinnan Jaarlinhelmi (tai As.oy. Hämeenlinnan Jaarlinhelmi).

(Lähteet: Iisa - Oittinen - Piehl, Kielenhuollon käsikirja; Kielikello 2/2004; Kielikello 4/2000.)