Hei kielitohtori! Etsin vastausta Maantieteellisen alueen ilmaisuun suomen kielessä. Kohde on Ruotsin Höga kusten, jonka suomenkielisen käännöksen olen nähnyt ilmaistuna a) Korkea Rannikko, b) Korkea rannikko ja c) Korkearannikko. Mikähän näistä termeistä olisi oikea vai ovatko kaikki ilmaisut käytettävissä?

Lähettäjä: 
Tiina

Paikannimien (myös ulkomaisten) oikeinkirjoitukseen pätee pääsääntö, jonka mukaan paikannimen osat kirjoitetaan yhdeksi sanaksi, ellei ole erityistä syytä kirjoittaa osia erilleen tai käyttää osien välillä yhdysmerkkiä. Erityisenä esimerkkinä mainitaan paikannimet, joiden alkuosana on adjektiiviattribuutti. (Kielikello 1/1968, 4/1994.) Näiden tietojen valossa on suositeltavaa käyttää muotoa Korkearannikko.