Kysymykseni koskee relatiivipronomineja. Voiko tällaisessa virkkeessä käyttää relatiivipronominia "mikä" pronominin "joka" sijasta sillä perusteella, että viitataan abstraktiin prosessiin: "Ilon aiheena voi olla se, että on selvinnyt kauheasta ja epämiellyttävästä urakasta, mitä kirjoittaminen monille on"?

Lähettäjä: 
Joel

Kiperä kysymys! Mikä-pronominia voi tosiaan ohjeiden mukaan käyttää silloin, kun viittauskohteena on abstrakti asia, kuten edeltävän pronominin tai lauseen ilmaisema asia. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta ohjeessa on mainittu virke Tässä on jotain hämärää, mitä en ymmärrä.

Kysymyksen virkkeessä kuitenkin käytetään substantiivia urakka, joka tietyssä mielessä täsmentää ja konkretisoi sen, mihin viitataan. Siksi käyttäisin mieluummin pronominia jollainen:

Ilon aiheena voi olla se, että on selvinnyt kauheasta ja epämiellyttävästä urakasta, jollainen kirjoittaminen monille on.