Onkohan rehtori tavattavissa? Tämä oli Kielitohtorin vastauksessa. Eikö tässä ole kaksi liitepartikkelia peräjälkeen? Myös vastaavasti: Missäköhän hän viipyy, Oletkohan nyt miettinyt tätä asiaa? Onko tämä tapa hyvää suomea?

Lähettäjä: 
Kati

Oma käsitykseni on, että missäköhän-tyyppisissä ilmauksissa ongelmallisena pidetään kysyvän elementin toistoa, ei niinkään kahden liitepartikkelin käyttöä.

Toisin sanoen esimerkiksi ilmauksessa missäköhän sana missä on jo itsessään kysyvä, joten siihen ei enää tarvita kysyvää liitepartikkelia -. Sen sijaan olla-verbi tarvitsee kysyvän liitepartikkelin -ko, jotta sitä voisi käyttää lauseen kysymyssanana (onko).

Näihin kysyviin muotoihin voi sitten lisätä vielä -han/hän-liitepartikkelin, joka tuo kokonaisuuteen oman merkitysvivahteensa: Onkohan? Oletkohan? Missähän? Kukahan?

Aiheesta voi lukea tarkemmin Kielitoimiston ohjepankista.