Tarkoittavatko sanat "kivetys" ja "kiveys" samaa asiaa vai onko niiden merkityksissä jokin ero? Entä kumpi on oikeampi muoto?

Lähettäjä: 
Meri

Käytännössä molempia käytetään tarkoittamaan kivipäällystettä, mutta tarkalleen ottaen vain kiveys on suositeltava muoto. Se johtuu siitä, että kivetys-sanan taustalla on verbi kivettää, joka ei viittaa kivellä päällystämiseen vaan kivettymiseen ('saattaa kivettymään'). Kiveys taas perustuu verbiin kivetä 'peittää jokin pinta kivikerroksella'.