Kokous on koulussa vai koululla? Kokous on talossa vai talolla? Kirkolla vai kirkossa? Ravintolalla vai ravintolassa? Näitä käytetään sekaisin miten milloinkin.

Lähettäjä: 
Ilpo

Suomen kielelle on ominaista käyttää sisäpaikallissijaa, kun on kyse rakennuksen sisällä toimimisesta tai tapahtumisesta. Siis käydään kirkossa, syödään ravintolassa, kokous pidetään talossa jne.

Ilmauksilla "tavataan talossa" ja "tavataan talolla" on merkitysero: tavataan joko talossa sisällä tai jossakin sen ulkopuolella, esimerkiksi pihalla. Sisä- ja ulkopaikallissijan valinta ei aina ole ongelmatonta (varsinkaan erisnimien yhteydessä), mutta etenkin silloin, kun on puhe sisätiloissa tapahtuvasta toiminnasta, sisäpaikallissija on useimmiten luontevin. (Kielikello 4/1987 ja 4/1996.)