Jos suomenkieliselle termille on yleisesti käytössä olevan lyhenne, joka taasen pohjautuu termin englanninkieliseen vastineeseen, niin miten lyhenteen taivutus kirjoitetussa tekstissä tapahtuu? Esim. hankittu immuunipuutosoireyhtymä l. AIDS (acquired immune deficiency syndrome). Jos haluaa sanoa ...oireyhtymästä, niin kirjoitetaanko se suomenkielistä sanaa (AIDS:stä), lyhennettä (AIDS:sta) vai englannin kielistä alkuperäissanaa mukaillen (DNA:sta).

Lähettäjä: 
Jaakko

Taivutus määräytyy näissä tapauksissa sen mukaan, onko lyhenne
• sanamaisesti luettava lyhennesana (kuten AIDS, myös muodossa aids)
• kirjaimittain lueteltava lyhenne (kuten DNA ~ dna).

Lyhennesanat taivutetaan kuten tavalliset sanat, ja kirjainlyhenteissä käytetään kaksoispistettä.

Kirjoitetaan siis AIDSista (tai aidsista) ja DNA:sta tai (dna:sta).

Tarkempia tietoja lyhenteiden taivuttamisesta löytyy Kielitoimiston ohjepankista.

Täältä taas löytyy lyhenneluettelo, josta näkee esimerkiksi sen, kirjoitetaanko lyhenne isoilla vai pienillä kirjaimilla vai ovatko molemmat mahdollisia.