"Kummatkin tarkoittavat", "kumpikin tarkoittaa", "molemmat tarkoittavat". Mitkä noista kolmesta esityksestä ovat oikein?

Lähettäjä: 
Martta

Jos puhutaan kahdesta yksiköllisestä vaihtoehdosta, kannattaa sanoa joko kumpikin tarkoittaa tai molemmat tarkoittavat. Ilmaus kummatkin tarkoittavat merkitsisi sitä, että vaihtoehdot koostuisivat kahdesta parista tai joukosta.

Sanojen kumpikin, molemmat ja kummatkin merkitystä on kuvattu hyvin Kielitoimiston ohjeessa. Yritän havainnollistaa asiaa lainaamalla tuossa ohjeessa käytettyä suksi-esimerkkiä.

Seuraavat kaksi virkettä tarkoittavat samaa asiaa:

Kumpikin suksi on ehjä.
Molemmat sukset ovat ehjiä.

Yllä olevissa virkkeissä on siis yksi suksipari, jonka molemmat sukset ovat ehjiä.

Sitä vastoin seuraavan virkkeen merkitys eroaa edellisistä:

Kummatkin sukset ovat ehjät.

Tässä suksipareja on kaksi (esimerkiksi perinteisen ja luistelutyylin sukset), ja molemmat suksiparit ovat ehjät.

Ks. myös Kielitohtorin FB-sivun kuva.