Kumpaa muotoa käytetään: tarkastettu vai tarkistettu? Mitä eroa näissä on käytössä?

Lähettäjä: 
Hellu

Tarkistaa- ja tarkastaa-verbeillä on tosiaan tietty työnjako. Tarkistaminen tarkoittaa, että kohde tarkistetaan esimerkiksi virheiden varalta ja näin löydetyt virheet myös korjataan. Sitä vastoin tarkastusta tehtäessä virheet korkeintaan kirjataan muistiin, mutta niitä ei sen kummemmin korjata.

Käytännössä sanoja käytetään usein ristiin, ja joskus voi muutoinkin olla vaikea määrittää, kummasta on kyse. Tällainen periaatteellinen ero sanoilla kuitenkin on.

Tarkistaa- ja tarkastaa-verbien merkityseroa on käsitellyt myös Jukka Korpela Nykyajan kielenoppaassaan.