Saisiko näppärän tiivistelmän siitä, mitä eroa on sanoilla "kun" ja "kuin"? Alun perin puhekielisistä ilmauksista johtuen näyttää siltä, ettei enää ole ollenkaan selvää, mitä sanat tarkoittavat.

Lähettäjä: 
Merit

Kun- ja kuin-sanoista on olemassa kattavat ohjeet Kielitoimiston ohjepankissa, ja suosittelenkin tutustumaan niihin. Tässä kuitenkin lyhyesti näiden sanojen käytöstä.

Tärkeintä on muistaa se, että silloin kun ilmaus liittyy aikaan, käytetään kun-sanaa. Jos taas ilmaukseen liittyy vertailemista, käytetään kuin-sanaa.

Esimerkiksi seuraavissa ilmauksissa käytetään kun-sanaa:
aina kun
heti kun
joka kerran kun
sen jälkeen kun
siihen/siitä asti kun
siihen aikaan kun
silloin kun
sillä aikaa kun
sitten kun.

Näissä on siis kyse ajasta.

Seuraavissa taas käytetään kuin-sanaa:
aivan kuin
ikään kuin
niin kuin
niin (hyvä, paljon, …) kuin
samoin (sama, samanlainen, samanarvoinen, …) kuin
eri x kuin, erilainen kuin
siinä määrin kuin
ennen kuin.

Näissä on kyse vertailusta.

Kuin-sanaa käytetään tietysti myös varsinaisten vertailumuotojen kanssa: parempi kuin, nopeampi kuin, kauemmin kuin.

Joidenkin ilmausten kanssa voi käyttää joko kun- tai kuin-sanaa sen mukaan, onko kyse ajasta vai vertailusta. Tällaisia ilmauksia ovat samaan aikaan, samalla, sen aikaa, sitä mukaa ja sikäli.

Esimerkki edellä mainitusta tehtävänjaosta:

Älä paista kinkkua sähköuunissa samaan aikaan, kun saunan sähkökiuas on päällä. (Kun, koska kyse on ajankohdasta.)

Pekka tuli kotiin samaan aikaan kuin minä lähdin töihin. (Kuin, koska halutaan painottaa vertailevaa näkökulmaa.)

Lisää selventäviä esimerkkejä on alkuun linkitetyssä Kielitoimiston ohjeessa.