Pohdin ma-infinitiivin taivutusmuotojen korvaamista paikallissijoilla. Tuovatko seuraavat paikallissijamuodot ma-infinitiivin merkityseron esille vai ovatko molemmat muodot oikein? Poikkesin juomaan kahvia. (Poikkesin kahville.) Poikkesin juomassa kahvia. (Poikkesin kahvilla.)

Lähettäjä: 
Esko

Mielestäni sulkeissa esitetyt muodot (kahville, kahvilla) kuvaavat hyvin sitä merkitysvivahteiden eroa, joka myös esimerkkien ma-infinitiivin eri muodoilla on.

Kielitoimiston sanakirjan poiketa-hakusanan yhteydessä on esitelty tasavertaisina vaihtoehtoina Poiketa kotimatkalla kauppaan ja kaupassa. Molemmat ilmaisutavat ovat siis mahdollisia myös yleiskielen näkökulmasta.