Tutkimani alue on ollut veden peitossa suunnilleen 35 miljoonaa, 50 miljoonaa ja 120 miljoonaa vuotta sitten. Kaikki iät ovat siis approksimaatioita. Jos haluaisin ilmaista asian "~"-merkkiä käyttäen, kirjoittaisinko: "Alue on ollut veden peitossa ~ 35, ~ 50 ja ~ 120 miljoonaa vuotta sitten" vaiko "Alue on ollut veden peitossa ~35, 50 ja 120 miljoonaa vuotta sitten"?

Lähettäjä: 
Lilli

Ymmärtääkseni kielenhuollon virallinen kanta on, että ~-merkkiä ei yleiskielisessä tekstissä kannata käyttää likiarvoa merkitsemässä. Siksi sen käyttöön ei valitettavasti myöskään ole ohjeita. Likiarvoisuutta ilmaisemaan voi käyttää esimerkiksi jo itsessään lyhyttä sanaa noin tai sen lyhennettä n. (pisteellinen lyhenne).