Sarjakuvasta alkunsa saanut sanonta:"Huolehtiminen on mielikuvituksen väärinkäyttöä", kulkee yleiskielessä irrallaan alkuperäisestä. Mielestäni tuossa lauseessa sana "huolehtiminen" tarkoittaa eri muodoissaan huolenpitoa (lapsista, postinkulku, että on ruokaa pöydässä), miten tuo lause kirjaimellisesti pitää tulkita?

Lähettäjä: 
Lauri

Sanalla huolehtia on kaksi toisistaan hieman erillistä merkitystä (ks. sanakirja):

• pitää huolta jostakin, hoitaa, huoltaa, vaalia jotakin
• olla huolissaan jostakin tai jonkin puolesta, murehtia.

Viestinnän lähtökohtana voi pitää nk. yhteistyön periaatetta, jonka mukaan viestinnän osapuolet haluavat ymmärtää toisiaan ja tulla ymmärretyiksi. Niinpä vaihtoehtoisista tulkintatavoista valitaan yleensä se, joka vaikuttaa todennäköisemmältä, järkevämmältä tai muuten ymmärrettävämmältä.

Tässä tapauksessa on järkevää tulkita, että sanonnassa on käytetty huolehtia-verbiä merkityksessä ’olla huolissaan, murehtia’. Myös sarjakuvan dialogi tukee mielestäni juuri tätä tulkintaa.