Mitä tarkoittaa, kun potilas 'on fiksoitunut' johonkin?

Lähettäjä: 
Anonyymi

Sanakirjan mukaan fiksaatio psykologisena terminä tarkoittaa muun muassa seuraavia:

  • takertuminen totunnaiseen menettelyyn esimerkiksi ongelmanratkaisussa
  • kehityksen takertuminen johonkin vaiheeseen
  • kiintymyksen takertuminen johonkin varhaisemman vaiheen kohteeseen.

Fysiologisena terminä se voi tarkoittaa katseen kiinnittämistä johonkin kohteeseen.