Miten ETY taipuu illatiivissa?

Lähettäjä: 
Jasmin

Jos ETY-lyhenteellä (myös muodossa Ety) tarkoitetaan Euroopan talousyhteisöä, sen voi taivuttaa jollakin seuraavista tavoista:

ETYyn tai Etyyn (luetaan "Etyyn")
ETY:hyn (luetaan "Ee-tee-yyhyn")
ETY:öön (luetaan "Euroopan talousyhteisöön").

Taivutustapa liittyy siis siihen, miten lyhenteen ajattelee luettavaksi.