Miten kirjoitetaan: 'Juonut yhden kolmen vartin pullon.'? Entä kohteliaisuusmuoto 'Te'? Sitä ei kuulemma enää käytetä. Näin olen oppinut Marsa Luukkosen koulutuksessa.

Lähettäjä: 
Raili

Neljännekseen viittaava vartti-sana on sävyltään hieman arkinen; kirjakielessä varmaankin käytettäisiin merkintätapaa 3/4 litraa.

Marsa Luukkonen kirjoittaa kirjassaan Hauskaa kielenhuoltoa! seuraavasti:

Kysymys, sinuttelenko vai teitittelenkö, kuuluu myös tyylinvalintakysymyksiin. -- Sinuttelua ja teitittelyä pitäisi -- opettaa käyttämään tilanteittain ja tarkoituksenmukaisesti, sillä valitsemalla vain jommankumman ei päädytä tyylikkääseen lopputulokseen. -- Jos teitittelystä luovutaan täysin, menetetään samalla teitittelyn suomat edut --.

Kielitohtori saa tästä sellaisen käsityksen, että Luukkonenkaan ei suosittelisi kokonaan unohtamaan teitittelyä.

Jos kirjoittaja viittaa nimenomaan ison alkukirjaimen käyttöön persoonapronominissa te, sanottakoon, että esimerkiksi kirjeissä persoonapronominit sinä ja te voidaan kirjoittaa isolla kohteliaisuussyistä. Tosin pienen kirjaimen käyttö on sekin aina mahdollista, ei epäkohteliasta.