Miten taipuu genetiivi-muoto sukunimestä Hyrkäs? Onko oikein Hyrkäksen vai Hyrkkään?

Lähettäjä: 
Leena

Sukunimen Hyrkäs genetiivimuoto on Hyrkkään. (Lähteet: Kielikello 1/1991 ja 2/2003.)