Kun teititellään yksittäistä henkilöä kirjeessä, kumpi on oikein? 1) Te olette ottaneet... ja esim. Olette anoneet... 2) Te olette ottanut... ja esim. Olette anonut...

Lähettäjä: 
Pasi

Yhtä henkilöä teititeltäessä – kirjeessä tai muuten – tulisi käyttää erityistä teitittelymuotoa. Siinä apuverbi olla on monikon toisessa persoonassa (olette), mutta partisiippimuotoinen pääverbi on yksikössä (kuullut, nähnyt, syönyt).

Kirjoitetaan siis esimerkiksi Te olette ottanut ja Olette anonut.

Aiheesta kerrotaan tarkemmin Kielitoimiston ohjeessa.