Kysymykseni koskee virkettä, joka sisältää referatiivisen lauseenvastikkeen. Virke on seuraava: "Kuulin hänen tulleen." Jos tämän virkkeen haluaa muuttaa päälauseeksi ja sivulauseeksi, ovatko alla olevat vaihtoehdot kummatkin mahdollisia? "Kuulin, että hän oli tullut." "Kuulin, että hän on tullut."

Lähettäjä: 
Leevi

Oman käsitykseni mukaan molemmat aikamuototulkinnat ovat tässä tapauksessa ainakin teoriassa mahdollisia. Lopullinen tulkinta riippuu todellisesta käyttöyhteydestä.