Olenko tavuttanut oikein seuraavat sanat: me-lu-a-ja, kaa-me-a, ki-la-u-tus, pa-ma-us, ta-us, ka-te-us, rat-si-a, ra-nu-a, ka-vi-aa-ri, tuo-ki-ot, va-ki-o ja sa-no-a? Mistä kirjasta voisin löytää hyviä ohjeita suomen kielen tavutuksen visaisiin pulmakohtiin?

Lähettäjä: 
Sini

Tavutusta on käsitelty ainakin Pirkko Leinon teoksessa Suomen kielioppi, jota Kielitohtorikin käyttää lähteenä vastatessaan tähän kysymykseen.

Esimerkkisanojen tavutuksessa haasteena on erottaa diftongit ja vokaaliyhtymät. Diftongin muodostavat kaksi samaan tavuun kuuluvaa eri vokaalia. Kaksi peräkkäistä eri vokaalia eivät kuitenkaan välttämättä muodosta diftongia, vaan ne voivat muodostaa myös vokaaliyhtymän ja kuulua eri tavuihin.

me-lu-a-ja: suomessa ei ole ua-diftongia, joten tavutus on oikein.

kaa-me-a: suomessa ei ole ea-diftongia, joten tavutus on oikein.

ki-la-u-tus: Ensi tavua kauempana sijaitseva u-loppuinen yhtymä käsitetään yleensä diftongiksi, mutta vokaalien väliin voi myös tulla tavunraja. Sekä tavutukset ki-la-u-tus että ki-lau-tus ovat oikein.

pa-ma-us: Ks. kilautus. Sekä pa-ma-us että pa-maus ovat oikein.

ta-us: Ensi tavussa u-loppuinen yhtymä katsotaan diftongiksi, mutta jos sanan joissain muodoissa on k ja joistakin se puuttuu, puuttuvan k:n kohdalle voi tulla tavunraja. K ei tämän sanan eri muodoissa (esim. tauksen) tule vokaalien a ja u väliin, mutta Kielitohtori ei kuitenkaan uskalla sanan historiaa tarkemmin tuntematta väittää, että tavutus ta-us olisi väärin. Joka tapauksessa ainakin tavutus taus on oikein.

ka-te-us: Ks. kilautus. Sekä ka-te-us että ka-teus ovat oikein.

rat-si-a: suomessa ei ole ia-diftongia, joten tavutus on oikein.

ra-nu-a: suomessa ei ole ua-diftongia, joten tavutus on oikein.

ka-vi-aa-ri: suomessa ei ole triftongeja eli kolmen samaan tavuun kuuluvan vokaalin yhtymiä (poikkeuksena sana miau) eikä ia-diftongia, joten tavutus on oikein.

tuo-ki-ot: K:n katotapauksessa o-loppuinen vokaalijakso voidaan katsoa myös vokaaliyhtymäksi, mutta tämän sanan kohdalla ei ole niin, että k olisi mukana joissain muodoissa ja puuttuisi joistain muodoista. Tavutus on siis oikein.

va-ki-o: suomessa ei ole io-diftongia, joten tavutus on oikein.

sa-no-a: suomessa ei ole oa-diftongia, joten tavutus on oikein.