Onko "app" suomeksi appi, apps vai äppi ja miten taipuu? Löysin apin, apissa, appsissa jokin vika?

Lähettäjä: 
Marja

App-sanan suomenkielisenä vastineena käytetään yleiskielessä sanaa sovellus (vrt. application 'sovellus'). Joskus näkee myös laina-asua applikaatio, mutta se ei ole erityisen suositeltava.

Arkikielessä käytetään myös englanninkielisestä app-sanasta mukailtuja lainoja, kuten appi, äppi, ap(p)si, appis ja applari.

Näistä mikään ei liene vakiintunut ensisijaiseksi. Arki- ja puhekieltä ei normiteta samalla tavalla kuin kirjoitettua yleiskieltä, joten suositusta tästä asiasta ei varmaankaan ole mielekästä antaa. Muotoa appsi (tai apsi) voi kuitenkin pitää epäjohdonmukaisena, koska siinä on tarpeettomasti englannin kielen monikkoon viittaava s.

Taivutukseen kannattaa valita luontevimmalta tuntuvat muodot: appi, apin, appia, appeja; äppi, äpin, äppiä, äppejä; ap(p)si, ap(p)sin, ap(p)sia, ap(p)seja.