Pohdimme tänä pimeänä talvi-iltana, onko vihattuus sana. Voiko vihattavuus sanan tilalta käyttää vihattuus-sanaa? "Tunnettuus on johdettu sanasta tunnettu, ja se tarkoittaa jonkin asian tai seikan tunnettuna olemista. Se on itse asiassa ajatuksellisesti ja kieliopillisesti täsmällisempi kuin sana tunnettavuus, joka on johdettu sanasta tunnettava."

Lähettäjä: 
Jouni

Kysymyksen loppuosassa viitataan Kielitohtori-vastaukseen, jossa käsitellään sanaa tunnettuus. Samalla periaatteella on tosiaan mahdollista muodostaa sana vihattuus (tuntea > tunnettu > tunnettuus, vihata > vihattu > vihattuus).

Vihattuus siis on sana siinä mielessä, että se on kieliopillisesti oikein johdettu ja tulee todennäköisesti ymmärretyksi oikein. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että se aiheuttaa jonkinasteista ihmetystä lukijassaan tai kuulijassaan.

Ensinnäkään sana ei taida käytännössä olla käytössä – googlaamalla en löytänyt yhtään siihen viittavaa osumaa – ja se voi siten vaikuttaa vieraalta. Toisekseen tässä sanatyypissä on mitä ilmeisimmin jotakin yleisen kielitajun vastaista. Esimerkiksi sanaa tunnettuus ihmetellään edelleen, vaikka se on Kielikellon mukaan ollut jonkinlaisessa käytössä jo viitisenkymmentä vuotta.

En tosin tiedä, onko myöskään vihattavuus kovin laajalti käytössä. Sanojen vihattavuus ja vihattuus merkitysero on samanlainen kuin sanojen tunnettavuus ja tunnettuus (se, että jokin on tunnettavissa/vihattavissa vs. se, että jokin on tunnettu/vihattu).