Miten nimitetään verbejä, jotka ilmaistaan kysyvänä / kohteliaasti ehdotettavana ehdotuksena esim. Piirräthän, pyydäthän, kerrothan?

Lähettäjä: 
Toni

Nämä ovat sinänsä tavallisia verbejä, joiden perässä on liitepartikkeli -han/-hän. Tämä liitepartikkeli usein lieventää sanotun sävyä. Kysymyslauseen se tekee kohteliaammaksi ja käskylauseen pehmeämmäksi: Onkohan rehtori tavattavissa? Tulehan tänne.

Se voi liittyä myös muihin sanoihin kuin verbiin, ja silloin sillä voidaan ilmentää selitystä tai vaikkapa hämmästystä: Tiedän sen, kävinhän siellä eilen. Talohan on tyhjä!