"Kehittämällä luottamusta ja taitoja tullakseen aktiivisiksi kansalaisiksi yhteisöissään, he pystyvät paremmin osallistumaan sellaisen maailman rakentamiseen." Edessä on lauseenvastike. Tuleeko pilkkua kohtaan "yhteisössään, he". Pilkkuahan ei pääsääntöisesti käytetä lauseenvastikkeen yhteydessä. Tässä on niin paljon asiaa, että laittaisin pilkun.

Lähettäjä: 
Kati

Kuten kysymyksessäkin on jo nostettu esiin, pilkkusääntöjen mukaan lauseenvastiketta ei eroteta muusta lauseyhteydestä pilkulla.

Kirjoittaessa käy joskus niin, että perimmäinen ongelma ei olekaan siinä kohdassa, johon kirjoittaminen töksähtää. On totta, että esimerkkivirke tuntuu kaipaavan selkeyttä, mutta tämä asia voidaan – ja kannattaakin – ratkaista muutoin kuin käyttämällä suositusten vastaista pilkutusta.

Mielestäni virke kannattaisi purkaa ja muotoilla uudelleen niin, että ainakin osa lauseenvastikkeista tulisi korvattua yksinkertaisemmilla rakenteilla. Tekstiä tuntematta on vaikea antaa konkreettisia ehdotuksia, mutta jokin tällainen rakenne voisi olla mahdollinen: Heidän on helpompi osallistua sellaisen maailman rakentamiseen, jos...