Sanan tunnettavuus tilalla olen nähnyt sanan tunnettuus, onko oikein?

Lähettäjä: 
Anonyymi kysyjä

Kyllä on. Tunnettuus on johdettu sanasta tunnettu, ja se tarkoittaa jonkin asian tai seikan tunnettuna olemista. Se on itse asiassa ajatuksellisesti ja kieliopillisesti täsmällisempi kuin sana tunnettavuus, joka on johdettu sanasta tunnettava.

Ilmeisesti tunnettuus ei ole juurtunut yleiskieliseen käyttöön kovinkaan vahvasti, siksi paljon epätietoisuutta sen käyttöön tuntuisi liittyvän. Lievästä paperinmakuisuudestaan huolimatta se on kuitenkin suomea.