Tuleeko seuraavaan lauseeseen pilkku? "Veistopolulla sitä, missä luonto loppuu ja taide alkaa, on tarpeetonta pyrkiä erottamaan."

Lähettäjä: 
Saara

Kysymyksestä ei selviä, mitä pilkkua nimenomaisesti tarkoitetaan, mutta virke on esimerkissä pilkutettu oikein.

Kyseessä on variaatio ilmaustyypistä se mikä. Kielitoimiston ohjeiden mukaan tällaisessa mikä-sivulauseessa käytetään sekä aloittavaa ja lopettavaa pilkkua, kun se mikä sijoittuu johonkin muualle kuin virkkeen alkuun. Tarkemmat ohjeet ovat täällä.