Tuleeko seuraavaan lauseeseen pilkku mitä-sanan eteen? Onko lauseessa "jotain hassua" ymmärtämisen kannalta? Voiko näin siis sanoa? Asiantuntijat arvioivat kyselyn pääteemoja 6,6 % tärkeämmäksi kuin mitä he kokivat onnistuneensa niiden toteutuksessa käytännön tasolla.

Lähettäjä: 
Anna-Liisa

Hyvä ja helppo nyrkkisääntö on, että kuin-vertauksissa ei tarvita pilkkua ollenkaan (ks. ohje). Lisäksi mitä-sana kannattaa jättää kuin-vertauksista pois, jos se ei ole välttämätön ymmärtämisen ja lauserakenteen kannalta, ks. tarkemmin Kielitoimiston ohje.

Esimerkin virke on tosiaan melko vaikeaselkoinen. Tämä voi johtua siitä, että alku (arvioivat tärkeämmäksi kuin) johdattaa odottamaan, että virkkeessä vertailtaisiin joidenkin asioiden tärkeyttä. Lopussa puhe kääntyykin muuhun asiaan (tärkeänä pidettyjen asioiden onnistumiseen). Tämä ”tärkeysprosentin” ja ”onnistumisprosentin” vertailu ei vaivatta hahmotu lukijalle. Nämä asiat ja niistä mahdollisesti seuraava päätelmä kannattaakin todennäköisesti kirjoittaa auki erillisiin lauseisiin tai virkkeisiin.