Kysymykseni kuuluu, mikä on tulkinta alla olevasta kaup.valtuuston päätöksestä, kun sanojen ´teknisiä´ ja ´tarvittavia´välissä on vinoviiva: "Kaupunginvaltuusto päätti valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään sopimukseen teknisiä/tarvittavia muutoksia." Voiko kaup.hallitus tällä valtuutuksella tehdä - tarvittaviksi katsomistaan muutoksista vain teknisiä muutoksia - sekä teknisiä että kaikkia muitakin tarvittavia muutoksia?

Lähettäjä: 
Ilkka

Vinoviivaa käytetään vaihtoehdon osoittamiseen, eli se tulkitaan samoin kuin jos sen tilalla lukisi sana tai.

Vinoviivaa käytetään esimerkiksi lomakkeissa tilan säästämiseksi. Juoksevassa tekstissä ei kuitenkaan ole suositeltavaa ilmaista vaihtoehtoja vinoviivaa käyttäen toisaalta tyylisyistä, toisaalta sen takia, että tekstikokonaisuudesta voi tulla vaikeasti tulkittava.

Kysymyksen tekstissä on käynyt juuri näin – sen voi tulkita monella eri tavalla. Valitettavasti tähän kysymykseen ei voikaan antaa täsmällistä vastausta pelkästään kielitiedon varassa.

Epäselvästä vinoviivan käytöstä on kirjoitettu myös Kotuksen julkaisussa Vinoviivavaihtoehto.