Sivistyssanasyndrooma

Kuvaus

Sivistyssanasyndrooma on hiipivä vaiva, joka alkaa vilpittömästä uusien sanojen oppimisen ilosta ja johtaa sivistyssanojen eli vierassanojen ylenmääräiseen viljelyyn. Liian runsas vierassanojen käyttö saattaa tehdä tekstistä vaikeasti ymmärrettävää, jos sanat eivät ole lukijoille tuttuja.

Kaikki vierassanojen käyttö ei kuitenkaan ole oire mistään sen vakavammasta, vaan etenkin erityisalojen teksteissä niiden käyttö on jopa välttämätöntä. Tärkeintä on osata valita tekstiinsä kohdeyleisölle sopivat sanat.

Oireet

Sivistyssanasyndrooma oirehtii siten, että yleiskieliseen tekstiin pujahtaa vierassanoja paikkoihin, joissa voisi yhtä hyvin – jollei paremmin – käyttää jotakin tutumpaa sanaa:

Äitiys on privilegio (etuoikeus).
Päiväkodissa lasten riita eskaloitui (laajeni, yltyi) käsirysyksi.
On esimerkiksi sillä tavalla arrogantti (ylimielinen), että on nöyrä ylemmilleen, mutta ei huomaa perusduunia tekeviä.

Hoito

Sivistyssanasyndroomasta kärsivillä kirjoittajilla on yleensä hyvä ennuste, koska heillä on usein laaja sanavarasto ja hyvät valmiudet monipuoliseen kielenkäyttöön. Vierassanojen käyttöä on kohtalaisen helppo hillitä, kun muistaa, mikä on viestinnän perustarkoitus: välittää viestiä, ei yrittää luoda asiantuntevaa vaikutelmaa kirjoittajasta. Selkeän kielen käyttö varmistaa sanoman perillemenon, ja selkeää kieltä on sellainen, jota vastaanottaja vaivatta ymmärtää.

Itsehoidon voi aloittaa opettelemalla tunnistamaan tilanteet, joissa vierassanan voisi korvata samaa tarkoittavalla tutummalla ilmauksella. Apuna voi käyttää esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjaa, sivistyssanakirjaa ja synonyymisanakirjaa.