Substantiivien liikakäyttö

Kuvaus ja oireet

Substantiivit kuuluvat kieleen kuin proteiinit ruokavalioon, mutta liian runsas substantiivirakenteiden käyttö voi jäykistää kirjallisen ilmaisun. Liikakäyttöön saattavat sortua etenkin erikoisalojen tekstien kirjoittajat, mutta immuuneja eivät ole myöskään yleiskielisten tekstin kirjoittajat – ja esiintyypä ilmiötä puheessakin.

Substantiivien kyllästämässä tekstissä tekeminen siirtyy verbistä substantiiviin. Se tarkoittaa ilmaisun tasolla, että esimerkiksi suoritetaan tai toteutetaan jokin teko, kun yksinkertaisempaa olisi vain tehdä se:

Taloyhtiössä tullaan suorittamaan pysäköintialueiden pesu torstaina 27.5.2010.
Työttömyyden vähentäminen edellyttää koulutuksen mukauttamista yhteiskunnan tarpeisiin.

Samat asiat voisi ilmaista notkeammin vaikkapa näin:

Taloyhtiön pysäköintialueet pestään torstaina 27.5.2010.
Jotta työttömyyttä voidaan vähentää, täytyy koulutusta mukauttaa vastamaan yhteiskunnan tarpeita.

Hoito

Jotkut pitävät virallisuudesta, jota runsaat substantiivirakenteet teksteihin tuovat. Tällaisesta mieltymyksestä kannattaa pyrkiä eroon, jos todella haluaa viestinsä välittyvän.

Jos haluat tarkkailla substantiivien käyttöäsi, voit ensinnäkin opetella tunnistamaan substantiivien liikakäytölle altistavia tyhjiä verbejä. Näitä ovat esimerkiksi

  • suorittaa
  • aiheuttaa
  • toteuttaa
  • tapahtua
  • edellyttää
  • muodostua
  • tehdä (joissakin tapauksissa).

Jos löydät virkkeestäsi tällaisen verbin, etsi seuraavaksi sen parina oleva substantiivi. Mieti sitten, voisiko ilmauksen muuntaa havainnollisemmaksi:

  • suorittaa äänestys -> äänestää
  • toteuttaa hinnankorotus -> nostaa hintoja
  • tehdä kysymys -> kysyä.

Lisälukemista verkossa
Substantiivitaudin oireita (Kielitoimiston kielipakina)