Tilastokielikihti

Kuvaus

Tilastoiden, taulukoiden ja kaavioiden mallit siirtyvät helposti kielenkäyttöön. Tällainen tilastokielikihdin jäykistämä teksti on kuitenkin epähavainnollista ja tarpeettoman tylsää. Elävä teksti kertoo pikemminkin asioista ja maailmasta kuin luvuista.

Oireet

Tilastokielikihdille tyypillistä on, että teksti kuvailee esimerkiksi tilastoa kuvaavan käyrän kulkua tai graafisen ympyräkuvion sektoreita tai alueita. Tavallisimmin tilastokielikihti oireilee verbivalintoina.

Uuden moottorimallin teho nousi ja päästöt laskivat.
Havainnollisemmin: Uusi moottorimalli on aiempaa tehokkaampi, mutta silti pienipäästöisempi.

Seuralla on haaste nostaa kilpailujen osallistujamäärä korkeammalle tasolle.
Havainnollisemmin: Seuran tavoitteena on saada enemmän osallistujia kilpailuihin.

Tänä vuonna yrityksessä panostetaan resursseja erityisesti markkinointisektorille.
Havainnollisemmin: Tänä vuonna yritys keskittää varoja erityisesti markkinointiin.

Hoito

Jäykistelyä voi ehkäistä, kun välttää kuvailemasta käyrien kulkua (alentua, kasvaa, nousta ja laskea) ja kertoo sen sijaan itse asian muutoksesta (vähentyä, pienentyä, lisääntyä ja suurentua). Syytä on varoa myös graafisten kuvaajien osiin viittaamista (taso, ala, segmentti, taho, aste, alue ja sektori).

Lisälukemista verkossa
Tilastokielen karikoita (Kirjoittajan ABC-kortti)
Tilastokieli (Kielijelppi)