Mistä apu kieliongelmiin? Esittelyssä kielenhuollon perustietolähteet

Oletko miettinyt, millaisia kielioppaita ja muita tietolähteitä kirjoittamisen tukena kannattaisi käyttää? Kielitohtori neuvoo, mistä akuutteihin kieliongelmiin kannattaa etsiä apua.

Verkkoaineistot ja -oppaat

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielitoimisto
Kotuksen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen) sivustoon on kerätty Kielitoimiston ohjeita ja suosituksia. Kielitoimiston ohjeista on pyritty tekemään mahdollisimman yleistajuisia.

Koska sivuilta voi olla hieman vaikea löytää haluamaansa tietoa, kannattaa kokeilla sivustoon kohdennettua Google-hakua. Kirjoita Googlen hakukenttään hakuilmaus ja sanat site:kotus.fi (voit myös katsoa Kielitohtorin tekemän esimerkkihaun ja korvata sanan "alkukirjain" omalla hakuilmauksellasi).

Hyödyllisiä aineistoja Kotuksen sivuilla ovat esimerkiksi

Myös Ison suomen kieliopin verkkoversio (VISK) on vapaasti luettavissa Kotuksen palvelimella. Iso suomen kielioppi ei ole kieliopas eikä se ole tarkoitettu kirjoittamisen ohjeistukseksi, mutta joissakin tilanteissa sitä voi silti käyttää kielenhuollon tukena.

Internetix: Asiakirjoittaminen ja kielenhuolto
Asiakirjoittaminen ja kielenhuolto -oppimateriaalin tavoitteena on parantaa asiatekstitaitoja sekä lisätä yleis- ja kirjakielen normien tuntemusta. Internetix-oppimisympäristön kieliaineiston on laatinut Erkki Savolainen.

Kirjoittajan ABC-kortti
Kirjoittajan ABC-kortin ohjeiden pääpaino on tieteellisessä kirjoittamisessa, mutta tekstin- ja kielenhuoltoon liittyvät ohjeet sopivat kaikille. Kirjoittajan ABC-kortti on Suomen virtuaalikielikeskuksen verkko-oppimissivusto.

Kielijelppi
Kielijelpin kirjoittajan työkalupakki on asiatyylisen tekstin kirjoittajan apuväline. Kielijelppi on kehitetty osana Äidinkielen viestintäopetuksen kehittämishanketta.

Jukka Korpelan verkko-oppaat
Nykyajan kielenopas on laaja esitys suomen kielen kirjoittamisesta lähinnä oikeakielisyyden kannalta.
Arkisen asiakirjoittamisen opas ei ole varsinainen kielenopas, vaan sen tarkoitus on auttaa kirjoittamaan luettavia, ymmärrettäviä asiatekstejä.

Kielikello-lehti

Kielikellossa kirjoitetaan kielestä ja sen huollosta monesta näkökulmasta, mutta ennen kaikkea se on tarkoitettu kirjoittajille työvälineeksi. Se on virallisen kielenhuollon tiedotuslehti, ja siinä julkaistaan muun muassa suomen kielen lautakunnan suositukset. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.

Kielikellosta on olemassa myös verkkoversio. Verkkopalvelun sisältö ei ole aivan ajantasainen, koska painettujen lehtien sisällöt päivitetään verkkopalveluun ilmestymistä seuraavan vuoden alussa. Toisin kuin muut mainitut verkkolähteet, verkko-Kielikello on maksullinen.

Kielitoimiston sanakirja

Kielitoimiston sanakirja on uusin ja ajantasaisin suomen kielen sanakirja – se on siis korvannut edeltäjänsä Suomen kielen perussanakirjan. Sanakirjaa on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.

Kielitoimiston sanakirja on korvaamaton apuväline jokaiselle kirjoittajalle ja kielenhuoltajalle, ja Kielitohtori suosittelee erityisesti sähköistä versiota sen kätevien hakuominaisuuksien vuoksi. Sanakirjaosan lisäksi siinä on myös Asutusnimihakemisto, josta voi tarkistaa esimerkiksi paikannimien taivutuksen tai asukkaannimityksen.

Painetut oppaat

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas on tiivis esitys virallisen kielenhuollon oikeinkirjoitussuosituksista (katso kirjan sisällysluettelo). Oppaan käyttöä on ensin hieman opiskeltava, koska siinä on käytetty hiukan omaperäistä hakusanalogiikkaa. Sisältönsä puolesta se on kuitenkin ehdoton hankinta jokaisen oikeinkirjoituskysymyksiä pohtivan kirjahyllyyn.

Kielenhuollon käsikirja on laajalti käytössä oleva kielenhuolto-opas. Se on hyvä perusteos, joka käsittelee oikeinkirjoituksen lisäksi myös selkeää kielenkäyttöä ja erilaisten asiakirjojen laatimista. Jäsentely on selkeä ja hakemisto kattava.

Muita hyviä, Kielitoimistonkin suosittelemia kielenoppaita ovat Terho Itkosen Uusi kieliopas ja Osmo Ikolan Nykysuomen opas, mutta valitettavasti näiden painokset on myyty loppuun.

Muut lähteet

Kielitoimiston neuvontapuhelimessa vastataan suomen kielen käyttöä koskeviin kysymyksiin. Neuvontapuhelin on avoinna sivulla ilmoitettuina aikoina.

Muista, että aina voit tietysti myös kysyä Kielitohtorilta!