"Ei oltu tehty" vai "ei ollut tehty"?

Lähettäjä: 
Johannes

Ei oltu tehty (myöntömuotoisena vastaavasti oltiin tehty) on niin kutsuttu kaksoispassiivi, jota ei ainakaan vielä ole täysin hyväksytty yleiskieleen. Oikea muoto on siten ei ollut tehty (myönteisenä oli tehty). Passiiviin tulee siis vain pääverbi (tässä tehdä), ei olla-apuverbi.

Kielitoimiston ohjeessa tosin tehdään tällainen myönnytys:

Joissakin kielteisen pluskvamperfektin ja konditionaalin perfektin ilmauksissa kaksoispassiivin valinta voi tuntua yksinkertaista passiivia selvemmältä. Silloin sen käyttöä voi juuri selvyyssyistä pitää periaatteessa mahdollisena, vaikka yleiskielessä muutoin suositaan yksinkertaista passiivia.

Voi kuitenkin olla vaikeaa arvioida, missä ja milloin kaksoispassiivia voi hyväksytysti käyttää. Selvempää onkin välttää sen käyttöä.