Käytetäänkö teitittelymuotona "Te olette tehnyt" vai "Te olette tehneet"?

Lähettäjä: 
Sanna

Kielikello 2/1999 kertoo, että teitittelystä selviää osittain samoilla muodoilla kuin silloin, kun puhutellaan useaa ihmistä monikon toisessa persoonassa: ”Oletteko kunnossa?”, ”Haluaisitteko lisää kahvia?”

Liittomuodoissa tilanne on kuitenkin eri, ja ne vaativat erityisen teitittelymuodon käyttöä. Tällöin apuverbi olla on monikon toisessa persoonassa (olette), mutta partisiippimuotoinen pääverbi on yksikössä.

Teititeltäessä sanotaan siis esimerkiksi ”Oletteko nähnyt?”, ”Ettekö ole nähnyt?” ja näin ollen myös "Te olette tehnyt".