Kirjoitetaanko erikseen vai yhteen abessiivi + tekijänimi (-tta/-ttä + -ja/-jä), esim. kutsutta+tulija'. Eikös 'kutsuttatuleminen' kirjoiteta kuitenkin yhteen, kun jälkimmäinen sana on -inen-päätteinen.

Lähettäjä: 
Tarja

Lähteiden (esim. Kielikello 4/1996, Yhdyssanat; Itkonen: Kieliopas) mukaan verbien teonnimijohdokset (paitsi minen-loppuiset) ja tekijännimijohdokset kirjoitetaan usein yhteen edeltävän määritteen kanssa, esimerkiksi kotiinpalaaja, ruohonleikkaaja, sivustaseuraaja. Tämän pääsäännön mukaan ilmaus siis kirjoitettaisiin yhdyssanaksi kutsuttatulija.

Raja yhdyssanan ja sanaliiton välillä on kuitenkin usein liukuva; esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjasssa on paljon ilmauksia, jotka voidaan kirjoittaa sekä yhteen että erikseen. Etenkin jos kyse on tilapäisistä, raskaista tai vaikeasti hahmotettavista yhtymistä, erilleen kirjoittaminen voi puolustaa paikkaansa: palkinnotta palaaja, rangaistuksetta jääjä. Ehkä voidaan ajatella abessiivin (kutsutta) itsessään olevan sen verran vähän käytetty sijamuoto, että tilapäisyyden kriteeri täyttyy.

Kuten jo aiemmin mainittiin, muista teonnimijohdoksista poiketen minen-loppuiset johdokset kirjoitetaan yleensä erilleen edeltävästä määritteestä: matkalle lähteminen, kotiin tuleminen (mutta perussäännön mukaisesti matkallelähtö, kotiintulo). Yhdyssanoja ovat kuitenkin ns. yhdysverbeistä muodostetut minen-johdokset sekä muutoin merkitykseltään erikoistuneet tai vakiintuneet tapaukset: allekirjoittaminen (vrt. allekirjoittaa), vastaanottaminen (vrt. vastaanottaa), jälleenrakentaminen, vastoinkäyminen. Teonnimitys kutsutta tuleminen lienee kuitenkin selkeästi erilleen kirjoitettava tapaus.