Korvaani on särähtänyt monesti ilmaisu "arvostaa korkealle". Voiko näin sanoa, jos jotakin arvostaa todella paljon?

Lähettäjä: 
Maria

Arvelisin, että kyseinen ilmaus on alun perin lähtöisin pörssikursseihin liittyvästä kielenkäytöstä (noteerata korkealle, arvostaa korkealle). Sittemmin sitä on alettu käyttää myös kuvallisesti. Nykyään ilmauksen käyttö kuvallisessa merkityksessä saattaa olla jopa sen yleisin käyttötapa.

En ole löytänyt kielenhuollon kannanottoja arvostaa korkealle -ilmauksen hyväksyttävyydestä. Yhtenä ongelmana voi kuitenkin olla verbin valinta: kun otetaan huomioon ilmauksen alkuperä, merkityksen kannalta täsmällisempää olisi ehkä käyttää verbiä arvottaa kuin arvostaa. Kuitenkin verbi arvostaa on yleisesti käytössä tässä merkityksessä – jopa laissa puhutaan varojen arvostamisesta. Siksi voi olla työlästä lähteä vaatimaan muutosta vakiintuneeseen käyttötapaan.

Jos halutaan puhua nimenomaan arvostamisesta kunnioittamisen merkityksessä, mielestäni neutraali, idiomaattinen tapa olisi käyttää ilmausta pitää (suuressa) arvossa tai arvostaa suuresti.