Onko kieliopillisesti oikein kirjoittaa "liput ovat myyty loppuun" vai "liput on myyty loppuun"?

Lähettäjä: 
Johanna

Oikein on kirjoittaa Liput on myyty loppuun.

Sana liput on tässä objekti (tekemisen kohde) eikä subjekti (tekijä), joten se ei vaikuta predikaatin lukuun (eli siihen, valitaanko on vai ovat).

Lauseen predikaatti on passiivin perfektissä, joka muodostetaan yksikön 3. persoonassa olevasta apuverbistä (on) ja pääverbin passiivin 2. partisiipista (myyty).