Kysyisin kahta asiaa, joihin en saa mistään muualta vastausta. Ensinnäkin: kumpi muoto on oikein, mielummin vai mieluummin, vai voiko molempia käyttää? Toiseksi sama kysymys sanan dokumentaarinen/dokumentäärinen kanssa. Jotenkin minun korvaani tuo toinen kuullostaa (kuulostaa?) paremmalta, mutta kaikki muut ovat eri mieltä.

Lähettäjä: 
Kaisa

Oikeat muodot ovat mieluummin, dokumentaarinen ja kuulostaa.

Sekä -aarinen että -äärinen pohjautuvat latinan -arius-loppuun, mutta jälkimmäinen on kulkenut ranskan kautta. Nykysuomessa a:llisista muodoista on tullut huomattavasti tavallisempia. Rinnakkaisista muodoista (esim. primaarinen, primäärinen) a:lliset ovat ensisijaisia ja ä:lliset harvinaisia. Joistakin sanoista käytetään lähes ainoastaan -aarinen-loppuista versiota. Sanakirjassa on esimerkiksi ainoastaan dokumentaarinen eikä lainkaan dokumentääristä.