Mikä on turhamaisen vastakohta?

Lähettäjä: 
Juhani

Kaikki adjektiivit eivät liity sellaisiin ominaisuuksiin tai käsitteisiin, että niillä olisi yksiselitteinen vastakohta. Kielitohtori olisi taipuvainen luokittelemaan turhamaisen yhdeksi tällaisista. Kielitoimiston sanakirja määrittelee turhamainen-sanan näin: omaan ulkonäköön, edustavuuteen tms. liiaksi huomiota kiinnittävä, koreilunhaluinen; tällaista osoittava. Tällaisen henkilön vastakohtaa voisi sanoa esimerkiksi ulkonäöstään piittaamattomaksi, ulkonäkönsä (tai ulkoisen olemuksensa) suhteen välinpitämättömäksi, ulkoista olemustaan korostamattomaksi tai omaan ulkonäköönsä (tai ylipäänsä ulkoisiin asioihin) liian vähän huomiota kiinnittäväksi.