Pähkäilen käännöstä tällä hetkellä kovinkin muodikkaalle englanninkieliselle termille "disruption" (digitalisaatio, fintech-yhtiöiden esiinmarssi ja vaikutus perinteisten pankkien toimintaan, p2p lending, jakamistalous jne.). Löytyisikö teiltä vastausta?

Lähettäjä: 
Tuire

Nykykielenkäytössä disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa esimerkiksi jokin uuteen teknologiaan perustuva innovaatio haastaa alan perinteiset toimintatavat. On puhuttu muun muassa digitaalisuuden aiheuttamasta disruptiosta.

Vierassana disruptio vaikuttaa melko vakiintuneelta, varmaankin osittain juuri siitä syystä, että riittävän kuvaavaa suomennosta on vaikea löytää. Disruptiosta on kuitenkin käytetty ainakin suomenkielistä ilmausta häiritsevä innovaatio (disruptive ’häiritsevä’). Selittävämpi suomennos on vakiintuneiden toimintamallien murtuminen. Toisinaan puhutaan toimialamurroksesta.

Ilmiötä on kuvattu toisinaan myös sellaisilla termeillä kuin rakennemuutos, joka on kieltämättä melko yleisluontoinen, ja särö, joka taas ei välttämättä avaudu ilman lisäselityksiä. Kenties voisikin puhua säröyttävästä tai hajottavasta (rakenne)muutoksesta. Kokonaan uusien termien luominen ja juurruttaminen on kuitenkin aina haastavaa.