Nykyisin esimerkiksi YouTuben kautta on mahdollista lähettää suoria lähetyksiä, joita englanniksi kutsutaan nimellä live-stream. Käsite live-stream on vakiintunut osittain myös suomen kieleen, minkä lisäksi Suomessa käytetään käsitettä striimi tai jopa sekasotkuista termiä live-striimi. Striimi-sanasta näkee myös väännöstä streami. Onko tälle sanalle olemassa sopivaa suomennosta ja mikä sana mielestäsi toimii parhaiten edellä esitetyistä "väännöksistä"? Suora lähetys assosioutuu niin vahvasti TV-maailmaan, että sen käyttäminen internetin välityksellä välitettävässä kuvassa ja äänessä antaa myös lukijalle helposti virheellisen käsityksen viestintävälineestä, vaikka se juhlavalta kuulostaakin.

Lähettäjä: 
Mika

Esitän muutaman vaihtoehdon, joiden tyyli ja sävy vaihtelevat arkisesta muodolliseen.

Rennossa ja epämuodollisessa kielenkäytössä voidaan mielestäni käyttää ilmausta livestriimi – jälkiosan kirjoitustapa on siis vastaava kuin Kielitoimiston sanakirjassakin esiintyvissä sanoissa striimata ja striimaus.

Melko hyvänä vaihtoehtona pidän tyyliltään neutraalia ilmausta suora verkkolähetys. Joissakin tapauksissa voi sanoa myös suorana verkossa.

Muodollisissa yhteyksissä voi käyttää termiä reaaliaikainen suoratoisto, mutta mielestäni tästä tulee hivenen jäykkä tai ainakin melko tekninen vaikutelma.