Tarkoittaako termi "liikennevalot" ainoastaan niitä tavanomaisempia ajoneuvoliikenteen ohjauksessa käytettäviä (punaista, keltaista ja vihreää väriä) näyttäviä opasteita? Vai voidaanko ko. termillä viitata myös esim. rautatietasoristeyksien valo-opastimiin?

Lähettäjä: 
Toni

Arkikielessä liikennevaloilla tosiaan taidetaan tyypillisesti tarkoittaa punaista, keltaista ja vihreää väriä näyttäviä opasteita. Sanaa voi kuitenkin käyttää laajemminkin. Esimerkiksi asiaa koskevassa asetuksessa puhutaan liikennevaloista myös esim. tasoristeyksien valo-opastimien yhteydessä (ks. Liikennevalot rautatien tasoristeyksessä, nosto- tai kääntösillan ja paloaseman kohdalla sekä lauttapaikalla).