Miten eroavat toisistaan suomen kielen sanat kuntoutus ja hoito?

Lähettäjä: 
anonyymi

Sana kuntoutus perustuu verbiin kuntouttaa, jolla on Kielitoimiston sanakirjan mukaan seuraavat merkitykset:

parantaa jonkun kuntoa; saattaa vammainen tai vajaakuntoinen (tavallisesti varsinaisten hoitotoimien päätyttyä) fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman hyvään kuntoon.

Ko. sanaa käytetään mm. ilmauksissa invalidin kuntouttaminen, toipilaan kuntouttaminen.

Sana hoito taas viittaa saman lähteen mukaan hoitamiseen ja hoitotoimenpiteisiin, ja sille annetaan seuraavanlaisia käyttöesimerkkejä:

Potilaan, vammautuneen hoito. Sydäninfarktin hoito. Fysikaaliset hoidot. Hoidon kesto. Terveyden-, sairaanhoito. Lääkärinhoito. Sairaalahoito. Leikkaus-, lääke-, sädehoito. Antaa, saada hoitoa rytmihäiriöihin. Olla tutun lääkärin hoidossa.