Miten kirjoitetaan kirjaimin lukusanat, joissa on satoja ja tuhansia, yhteen vai erikseen?

Lähettäjä: 
Leena

Lukujen kirjoittamisen yleisohjeena on, että luvut jaksotetaan kolmen ryhmiin lopusta päin. Jaksottimena on välilyönti.

2 000 kilometriä
12 528 345 asukasta

Jos pitkät luvut kirjoitetaan kirjaimin, ne jaksotetaan tuhansiin samalla tavoin kuin numerotkin.

Kauppahinta on 12 528 345 euroa 50 senttiä.
Kauppahinta on kaksitoistamiljoonaa viisisataakaksikymmentäkahdeksantuhatta kolmesataaneljäkymmentäviisi euroa viisikymmentä senttiä.