Miten toimii kieltosana lauseen predikaattina? Esimerkiksi virke "Panostamme tuotteissamme laatuun emme määrään". Toimiiko "emme" predikaattina, eli onko kyseessä kaksi lausetta ja tuleeko niiden väliin pilkku? Voiko suomen kielessä pelkkä "en"- sana olla lause, eli käykö se lauseen persoonamuotoiseksi predikaatiksi?

Lähettäjä: 
Anna

Suomen kielen kieltosana ei on verbi, joka taipuu persoonamuodoissa (en, et, ei, emme, ette, eivät). Se kuitenkin toimii pelkästään apuverbinä, ja lauseen varsinaisen toiminnan ilmaisee pääverbi (vrt. en kirjoita, eivät tiedä, ei ollut).

Lauseen predikaattina kieltoverbi ei yksistään on siis vajaa, mutta käytännössä kuitenkin mahdollinen. Esimerkiksi virkkeessä Panostamme tuotteissamme laatuun, emme määrään on tulkintani mukaan kaksi lausetta, joiden väliin tulee pilkku.

Osana keskustelua kieltoverbi voi muodostaa lauseen tai virkkeen yksinkin, kuten seuraavassa esimerkkikeskustelussa:

– Oletko jo käynyt lounaalla?
– En, mutta olen juuri menossa.

– Haluaisitko seuraa?
– En.