Tämän linkin mukaan moniosaisia konjunktioita ei tarvitse pilkuttaa: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/96. Käytännössähän niitä on siis valtava määrä, eli kaikki kahdesta tai enemmästä konjunktiosta koostuvat voi jättää pilkuttamatta?

Lähettäjä: 
Soile

Näin juuri – kuten mainitussa Kielitoimiston ohjeessa kerrotaan, moniosaiset konjunktioilmaukset voi pilkuttaa, mutta se ei ole välttämätöntä.

Molemmat seuraavista tavoista ovat siis oikein: Lue pakkausseloste ennen kuin otat lääkettä tai Lue pakkausseloste, ennen kuin otat lääkettä.

Ohjeessa tarkoitettuja ilmauksia ovat esimerkiksi seuraavat:

niin että
siten että
ilman että
ennen kuin
sitä mukaa kuin
sikäli kuin
sitten kun
samalla kun
aina kun
heti kun
joka kerran kun
sen jälkeen kun
siihen/siitä asti kun
siihen aikaan kun
silloin kun
sillä aikaa kun.

Ilmauksissa on tyypillisesti yksi konjunktio (esim. kuin), jota edeltää adverbi (esim. ennen).