Ovatko fuusiosanat ettei ja muttei huonoa suomea? Voiko niitä käyttää virallisessa kielessä? Mitä sanaluokkaa on entä?

Lähettäjä: 
Ellu

Sellaiset sanat kuin mutta, että, jotta ja vaikka sulautuvat taivutuksessa usein kieltoverbiin. Kysyttyjen lisäksi mahdollisia ovat esimerkiksi muttemme, etteivät, jotten, vaikkei. Tällaiset muodot ovat tavallisia varsinkin puheessa ja aivan korrekteja myös kirjakielessä.

Sana entä on partikkeli.